En kiropraktor behandlar i första hand ryggont och andra ryggbesvär, men behandlar även problem med resten av rörelseapparaten, till exempel ömmande leder eller stela muskler. Kiropraktik är en form av manuell behandling, och som sådan är kiropraktorns främsta arbetsredskap sina händer. Genom olika manuella behandlingstekniker kan en kiropraktor hjälpa sina patienter med en rad olika besvär. De besvär som kiropraktik genom forskning har bevisats kunna behandla och bota är smärtor i nedre delen av ryggen, huvudvärk och yrsel (orsakade av nackproblem), diverse åkommor i leder, ben och armar samt nacksmärtor.Daniel_David_Palmer

Kiropraktiken har en historia som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till 1890-talet, då en amerikan vid namn Daniel David Palmer utvecklade den samling av filosofiska tankar och medicinska behandlingar som skulle komma att kallas kiropraktik. Han hade studerat medicin på egen hand, men förkastade mediciner och kirurgiska ingrepp som behandlingsmetod. Istället trodde han på kroppens egen, inneboende kraft att hela sig själv, och menade att subluxationer (felställningar i ryggraden) var orsaken bakom många sjukdomssymptom i kroppen. Kiropraktiken kom till Sverige i början på 1920-talet, då Simon Lundin och Lennart Thomson återvände till Sverige efter att ha studerat på National College of Chiropractic i USA. Mellan 1921 och 1936 utökades antalet kiropraktorer i Sverige från de första två till femton, och sju av dem bildade tillsammans Diplomerade Kiropraktorers Förening. Under större delen av 1900-talet arbetade kåren av kiropraktorer i Sverige gemensamt för att försöka få till stånd en legitimering, och år 1989 fick man till slut detta godkännande, då kiropraktorer som utbildat sig på ett ECCE-godkänt universitet blev legitimerade kiropraktorer. I samband med detta bytte DKF namn till sitt nuvarande: Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation.

En sak som kan orsaka problem med ryggen och andra delar av rörelseapparaten, och leda till att man måste uppsöka en kiropraktor, är att sitta för länge framför datorn, särskilt om man sitter i fel ställning.

Taggar