Osteopati

Osteopati är en form av manuell behandlingsmetod. De som utövar denna metod kallas osteopater. Inom osteopatin har man en holistisk syn på människan, det vill säga att man tar hänsyn till både kropp och psyke när man behandlar en patient. Osteopatin har sitt ursprung hos en man vid namn Andrew […]