Osteopati är en form av manuell behandlingsmetod. De som utövar denna metod kallas osteopater. Inom osteopatin har man en holistisk syn på människan, det vill säga att man tar hänsyn till både kropp och psyke när man behandlar en patient. Osteopatin har sitt ursprung hos en man vid namn Andrew Taylor Still, som var en amerikansk läkare på 1800-talet. Still menade att de flesta sjukdomar som människor drabbas av beror på en obalans i kroppen, en obalans som kan rättas till genom behandling av i första hand människans rörelseapparat. Genom att behandla rörelseapparaten hävdade han att man återställde den blockerade cirkulationen kring den sjuka vävnaden, vilket resulterade i att patienten tillfrisknade. Han ansåg att människan redan har alla de kemikalier som behövs för att hålla sig frisk i kroppen, och att dessa kemikalier endast behövde få cirkulera fritt för att upprätthålla hälsan.

Osteopater idag arbetar därför med att söka upp dysfunktioner i rörelseapparaten och behandla dessa, för att på så sätt lösa upp de restriktioner i kroppen som enligt osteopatin blockerar cirkulationen och därmed kroppens självläkande förmåga.osteopati

Det finns vetenskapliga bevis som indikerar att osteopatisk behandling, manipulation, kan vara effektiv för att behandla ryggsmärtor i ländryggen. Det finns dock hittills inga vetenskapliga bevis på att behandlingsmetoden skulle ha läkande effekt på några andra medicinska problem. Om man till exempel lider av IBS eller andra besvär med mage och tarm är det därför bättre att söka andra behandlingsvägar. En sådan är att förändra sina kostvanor. I boken Lugn mage med god mat beskriver dietisten Sofia Antonsson hur man kan lägga upp sin kost för att slippa besvären från IBS. Du kan köpa boken på Plusbok.se.

Det finns inte heller någon legitimation för osteopater i Sverige. Det finns därför ingenting som hindrar en person från att kalla sig osteopat, eller som reglerar användandet av yrkestiteln. Det finns däremot två utbildningar till osteopat i Sverige, men ingen av dem är reglerade i högskoleförordningen; dessa skolor får således inte utfärda några examina.

Osteopatin har än så länge inte slagit igenom i Sverige, utan ses som en form av alternativmedicin. Däremot är osteopatin mer etablerad i engelsktalande länder, framförallt Storbritannien och USA.

Taggar