Sjukgymnast

En sjukgymnast, numera benämnd fysioterapeut, arbetar med att förebygga, bedöma, bota eller lindra sjukdomar i rörelseapparaten. Alltså sjukdomstillstånd i muskler, leder, skelett och i nervsystemet. Som fysioterapeut arbetar man inom olika specialistområden även om de till delar kan överlappa varandra, som att arbeta förebyggande gällande stress, folkhälsa, idrottsmedicin. Även manuell […]