En sjukgymnast, numera benämnd fysioterapeut, arbetar med att förebygga, bedöma, bota eller lindra sjukdomar i rörelseapparaten. Alltså sjukdomstillstånd i muskler, leder, skelett och i nervsystemet.

Som fysioterapeut arbetar man inom olika specialistområden även om de till delar kan överlappa varandra, som att arbeta förebyggande gällande stress, folkhälsa, idrottsmedicin. Även manuell medicin och ortopedi tillhör några av fysioterapeutens viktiga kompetensområden. Man arbetar förutom på individnivå även med organisationers och samhällsstrukters påverkan på människors hälsa.

I arbetet ingår att människor utvecklas då de får ny kunskap om hur de själva kan upprätthålla god hälsa.

En fysioterapeut arbetar självständigt med att bedöma vad patienters förmår efter exempelvis skador av olika slag. Bedömningen kan även vara en del i en utredning av sjukdom. Till bedömningskriterierna hör patientens motoriska förmåga, styrka, ledrörlighet och upplevelse av smärta.Sjukgymnast 2

 

Benämningen fysioterapeut
Att byta ut sjukgymnast till fysioterapeut innebär ett tydliggörande av vad en sådan arbetar med. Ordet i sig klingar dessutom välbekant eftersom detta är den mest vedertagna internationella benämningen på yrket.

 

Basen i sjukgymnastik
Inom fysioterapin, eller som det hette tidigare sjukgymnastiken, står träning i fokus. Patienten får ett individuellt träningsprogram för att bygga upp sin kropp. Ofta handlar det om att styrkan i skadade muskler behöver byggas upp då de blivit svaga och kanske också stela.

En fysioterapeut kan ge kunskap i hur patienten kan använda och belasta sin kropp för att reducera de besvär som patienten upplever sig ha. Man kan få råd om hur på bästa sätt hanterar stress för att undvika onödiga spänningar som leder till stela, ömma muskler i nacke och axlar.

Om ändå spänningarna i musklerna lett till ömhet kan sjukgymnasten ge manuell behandling i form av massage. Något som leder till en bättre blodgenomströmning och att patienten blir mindre stel i det ömmande områdena, vilket i sin tur leder till reducerad smärtupplevelse.

 

Sjukgymnastikens historia
Det var gymnastikens fader P. H. Ling som även var den som lade grunden för sjukgymnastiken år 1813, då denne inrättade Kungl. Gymnastiska Institutet, var man ägnade sig åt mekanisk medicin.
Därmed har sjukgymnastiken i Sverige 200-åriga anor.

 

Sjukgymnast i skolan
Även arbetsmiljön i skolan behöver ses över. Skolöverläkaren i Stockholm anser att det bör finnas fysioterapeuter inom skolsjukvården. Skälet till det är att ungdomar tillbringar mycket tid framför datorer, skrivplattor och smartphones. De har dålig kunskap om ergonomi och behöver lära sig om hur man sitter på bästa sätt och hur och vad de bör träna för att slippa drabbas av de besvär i rygg, skuldra, nacke, arm eller hand som de får i dag.

 

Naturligtvis är det bra för alla att träna och motionera för att hålla hela kroppen i god fysisk form. Lika viktigt är det med näringsriktig kost. På Matklubben.se får du tillgång till många bra och näringsrika recept.

Taggar