En kiropraktor arbetar med manuella terapier. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är en så kallad kiropraktisk justering. Den kiropraktiska justeringen är en metod som går ut på att kiropraktorn utför olika handgrepp. Kiropraktorn mobiliserar på så sätt ett visst område eller en led, vilket är själva ändamålet med justeringarna. Man syftar helt enkelt på att återställa funktionen i patientens leder. Det är framförallt händerna som är kiropraktorns verktyg. Likaså arbetar man företrädesvis med skelettet, kotpelaren; nacke, ländrygg och bröstrygg.

Kiropraktiken som behandlingsform är i Sverige till del etablerad inom den traditionella vården och då arbetar kiropraktorn parallellt med eller ihop med skolmedicinen.

 

Historisk tillbakablick
En D.D. Palmer kan sägas vara kiropraktikens fader då denne utvecklade kiropraktiken på 1890-talet. Palmer som var självlärd då han studerat medicinska ämnen, trodde på en kropps inneboende helande kraft. Palmer var den som lanserade begreppet subluxationer, om felställningar av kotor i ryggraden, något som anses ligga bakom ett flertal olika kroppsliga besvär, då dessa felställningar påverkar nervsystemet. Därefter kom Palmers studenter att sprida kiropraktiken som behandlingsform, om än i varierande kvalitet. Langworthy, Paxton och Smith gav år 1906 ut den första boken om kiropraktik.

Behandlingar i form av ryggradsmanipulation har dock förekommit betydligt tidigare än det datum som anges som kiropraktikens födelsedatum, 18 september 1895.Kiropraktor 1

 

Godkänd utbildning
För att få legitimation som kiropraktor behöver man ha genomgått en godkänd utbildning. Du som önskar utbilda dig till legitimerad kiropraktor med akademisk examen, är hänvisad till studier utomlands.

Observera att de utbildningar till kiropraktor som erbjuds i Sverige ej är på högskolenivå. Trots utbildningens längd får man inga akademiska meriter. Däremot kan utbildningen, vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna, i Sverige, som är underställd Högskoleverkets tillsyn, medföra att man efter godkänd examen kan bli legitimerad i Sverige.

Genom legitimationen är en kiropraktor underställd socialstyrelsens tillsyn. Man har att följa de lagar som gäller för svensk hälso- och sjukvård. Det finns runt 200 legitimerade kiropraktorer i Sverige som är utbildade i utlandet.

 

En legitimerad kiropraktor
En legitimerad kiropraktor som är medlem i LKR har en femårig akademisk utbildning bakom sig. Han/hon är specialiserad på analys av funktionsstörningar i kroppens rörelseapparat. Funktionsstörningarna man koncentrerar sig på, framför allt i ryggradens leder, påverkar nervsystemet och därmed också hälsan. Vid varje förstagångskonsultation ställs dessutom en medicinsk diagnos för att kunna ge rätt behandling.

Taggar