En naprapat arbetar med manuella metoder. Det gör man dels för att finna det som orsakar patienterens besvär med också för behandling och direkt smärtlindring. En naprapat använder sina händer i behandlingen, det är det som här avses med manuella metoder.

Naprapaten ger även individuella råd om kroppshållning, arbetsställningar och träningsprogram.

 

Behandlingsmetoder
Till de vanligaste behandlingsmetoderna hör massage och/eller töjning av smärtande muskler och leder. Fast en naprapat kan även ägna sig andra metoder.

Vid ledmanipulation drar naprapaten med sina händer leden till ett ytterläge, varefter ledytorna genom att snabbt tryck med naprapates händer ledytorna dras isär ytterligare. Detta ska inte göra ont. Leden kan genom behandlingen fungera igen något som kan leda till reducerad smärtupplevelse, vilket i sin tur gör att musklerna kan slappna av.

Då naprapaten arbetar med mobilisering töjs vävnaderna i ledens närhet, som muskelfästen och senor. Naprapaten väljer att töja musklerna i de fall man bedömer att man inte kan manipulera leden och då muskelerna dragit ihop sig och/eller är spända.

Vid triggerpunktsbehandling trycker naprapaten på ömma punkter i den spända muskulaturen.

Till dessa manuella metoder kan naprapaten även ge ultraljudsbehandlingar och transkutan elektrisk nervstimulering så kallad tens.Naprapat 1

 

Utbildning
Den som önskar studera till naprapat kan utbilda sig i Sverige. Studierna bedrivs på heltid under minst fyra år. I studierna ingår omfattande studier i grundläggande teoretiska och kliniska kunskaper i medicinska ämnen, med särskild fokus på manuell medicin. Därtill kommer minst ett års praktik inom yrket.

Naprapathögskolan i Stockholm, som grundades 1970, är en privat skola för utbildning av naprapater. Skolans lokaler återfinns i Kräftriket utanför Roslagstull.

Något för den som funderar på att utbilda sig till naprapat är att Naprapathögskolan inte är godkänd som högskola av Högskoleverket, därmed ger utbildningen vare sig några akademiska poäng eller meriter.

 

Alternativmedicin
Inom den alternativmedicinska manuella medicinen utgör naprapaterna Sveriges största yrkeskår. Omkring 900 naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år.

 

Socialstyrelsen utfärdar legitimation
Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation för naprapater. Detta trots att naprapati räknas till alternativmedicinen.

 

Patientupplevelser
Naprapatens patienter upplever oftast en omedelbar förbättring efter en behandling.

Enligt en studie av Eva Skillgate som omfattade 409 patienter upplevde hela 57 procent i naprapatgruppen att de kände sig väldigt mycket bättre än tidigare efter tolv veckor. Samma siffra för dem som gått till läkare inom den traditionella skolmedicinen var 13 procent. Eva Skillgate är naprapat och doktorand i epidemiologi vid Karolinska institutet.

Studien har mött kritik. Dock anser SBU, Statens värdering för medicinsk utvärdering att bristen på forskning gör att det inte finns tillräckliga bevis för att naprapati inte skulle fungera eller dess motsats.

Taggar